Pomaton – miło z naszej strony

Trochę wspomień tamtych dni 2004