Nowy tour manager

Informujemy, że nowym tour managerem (czyli człowiekim odpowiedzialnym za stronę organizacyjno-techniczną koncertów) zespołu Łzy od 1 stycznia 2007 r. będzie Andrzej "Dyzio" Król. Dyzio był dotychczas współodpowiedzialny między innymi za sukcesy koncertowe Ich Troje, Mandaryny oraz Virgin.