Oświadczenie zespołu ŁZY

Szanowni Państwo, z niedowierzaniem przyjęliśmy oświadczenie Adama Konkola, które całe praktycznie opiera się na nieprawdzie. Ciężko nam się odnieść do irracjonalnych zarzutów, w tym m.in. kradzieży. W pierwszym rzędzie oświadczamy, że Adam Konkol sam zrezygnował z uczestnictwa w zespole Łzy, na co posiadamy stosowną dokumentację. To on opuścił zespół i to w sposób, który trudno uznać za cywilizowany a żeby nazwać rzeczy po imieniu - po prostu uciekł z miejsca koncertu, nikogo o tym nie informując. Oczywiście są świadkowie tego zdarzenia. Po paru dniach poinformował resztę zespołu, że rezygnuje z dalszej pracy w zespole. Ponadto poprosił na piśmie by usunąć jego wizerunek ze wszystkich stron i materiałów promocyjnych zespołu, co też zostało uczynione.Co do rzekomego odcięcia Adama Konkola od dostępu do oficjalnej strony zespołu Łzy czy tzw. social mediów, to Adam nigdy takich dostępów nie miał gdyż nigdy o nie nie poprosił, zatem nie może być mowy o odcięciu od tych danych.Informujemy, że posiadamy dokumenty które wskazują, że Adamowi Konkolowi nie przysługuje żadne wyłączne prawo do nazwy zespołu Łzy.Zgłoszenie patentowe dokonane przez współtwórcę zespołu Arka Dzierżawę potwierdza tylko prawdziwy stan faktyczny. O żadnej kradzieży w tym wypadku nie może być mowy.Wokalistką zespołu Łzy w dalszym ciągu jest Sara Chmiel-Gromala. Dokument, który opublikował Adam Konkol z naruszeniem klauzuli poufności w nim zawartej niczego nie zmienia w tym temacie.W tym miejscu Sara Chmiel-Gromala żąda od Adama Konkola, żeby wycofał ten dokument jako załącznik jego oświadczenia, gdyż narusza to jej dobra osobiste. Adam Konkol najwyraźniej zapomniał, że dorobek artystyczny grupy Łzy to praca i zaangażowanie wielu osób. Dowody na to można znaleźć m.in. w zgłoszeniach utworów grupy Łzy w Organizacjach Zbiorowego Zarządzania, z których wyczytać można o współautorstwie kompozycji. Dziwne, że w świetle tych dowodów Adam uzurpuje sobie prawo wyłączności do twórczości zespołu. Adam Konkol zapomniał też, że nigdy nie był „właścicielem” zespołu, którego działania opierały się zawsze na zasadach partnerskich. W tym miejscu uznajemy za kuriozalnym „samowolny" akt zmiany składu zespołu przeprowadzony przez Adama, w chwili kiedy już nie był częścią tegoż zespołu.Adamowi życzymy samych sukcesów z nowym zespołem, jednak z pewnością nie powinien on nosić nazwy Łzy.

Członkowie zespołu Łzy: Arkadiusz Dzierżawa, Sara Chmiel-Gromala, Rafał Trzaskalik, Adrian Wieczorek, Dawid Krzykała, Daniel Arendarski